Saturday, 11 August 2012

ADAPTASI PELBAGAI PERKEMBANGAN INOVASI & PERUBAHAN PENDIDIKAN

Adaptasi tersebut mencakupi perkara-perkara berikut ;

 1. Latihan perguruan

 • Modal insan guru bergantung kuat pada sistem latihan yang menawarkan latihan perguruan kepada guru-guru. Antara perubahan dalam latihan perguruan -;
 • Naik taraf Maktab Perguruan ke Institut Pendidikan Guru
 • Kurikulum Latihan Perguruan ;
a) Pendidikan awal kanak-kanak
                                                       b) Kemahiran Teknologi Maklumat dan Komunikasi
                                                       c) Literasi dan Numerasi
                                                       d) Kemahiran Insaniah
                                                       e) Pendekatan terkini dalam pengajaran dan pembelajaran

2. Program Pensiswazahan Guru

 • KPM mengambil langkah yang bijak apabila mensiswazahkan guru-guru bukan siswazah sama ada yang berada di sekolah menengah mahupun rendah.
 • Selaras dengan aspirasi KPM yang menyasarkan 100% guru sekolah menengah dan 50% guru sekolah rendah memiliki ijazah menjelang 2010.
 • Program Khas Pensiswazahan Guru (PKPG)
 • Pensiswazahan Guru Sekolah Rendah (PGSR)
 • Program Khas Pensiswazahan Guru Besar (PKPGB)
3. Kurikulum Transformasi

 • Kurikulum kebangsaan yang dikaji semula demi memastikan kurikulum yang holistik dan tidak terlalu akademik sehingga membebankan murid.
 • Transformasi kurikulum dimulakan dengan melaksanakan Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan (KSPK) pada tahun 2010 dan Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) pada tahun 2011
4. Sekolah Berprestasi Tinggi (SBT)

 • Sekolah yang mempunyai etos, watak, identiti tersendiri dan unik serta menyerlah dalam semua aspek pendidikan. 
 • Sekolah ini mempunyai tradisi budaya kerja yang cemerlang yang mampu melahirkan modal insan cemerlang berpesonaliti unggul.
 • Contoh Sekolah Berprestasi Tinggi di sekitar Kuala Lumpur.


                                                                                             

No comments:

Post a Comment