Saturday, 11 August 2012

BAB 6 PENGURUSAN INOVASI DAN PERUBAHAN PENDIDIKAN

                             
      " GURU INOVATIF MELONJAKKAN TRANSFORMASI PENDIDIKAN NEGARA"


                                                                                 PENGENALAN: 

Pendidikan adalah satu sistem dinamik yang akan melalui perubahan dari semasa ke semasa bagi memenuhi keperluan dan aspirasi sesebuah negara.
Dalam sistem pendidikan di Malaysia, kita telah sedia maklum bahawa perubahanperubahan yang berlaku memerlukan komitmen daripada semua pihak. Kegagalan sesuatu perubahan yang cuba dilaksanakan akan merugikan sama ada dari segi kewangan, sumber manusia dan masa. Sehubungan dengan itu, pelbagai strategi perlu disusun dan diatur dalam melaksanakan perubahan.                            PENGURUSAN INOVASI DAN PERUBAHAN PENDIDIKAN
 KEPENTINGAN INOVASI DAN PERUBAHAN PENDIDIKAN
No comments:

Post a Comment